Vid plantering och fröträdsställningar behövs det markberedning. Även om det kan bli plantuppslag utan markberedning så ger beredningen säkrare resultat.

TIPS: Beställ markberedning och frö av Vadsbo Skog och fröså direkt efter markberedaren. Utförs i maj månad och fram till midsommar. Manuell frösådd och fröträdens fröfall borgar tillsammans för en bra föryngring.Kontrollera föryngringsytorna ofta de första åren. Hjälpplantera vid behov. Glöm inte att avverka fröträden i tid, så att avverkningsskador på plantorna minimeras.

TIPS: Spara några "evighetsträd"! Högläggning på våta marker - plantera i högen!
Fläckmarkberedning på "vanlig" skogsmark där enbart plantering är tänkt.

Kontakta Ulf, Peter, Kent, Tore eller Tommy på Vadsbo Skog, så får du reda på hur man förfar...

PLANTOR
Vadsbo Skog tillhandahåller alla slags skogsplantor. Beställ plantorna på senvintern. Du kan hämta plantorna efter behov vid vårt kylförråd i Lerdala.

img_divider