Svenskt framtida skogsbruk måste bygga på kvalite´. På de flesta skogsmarker är en i rätt tid och riktigt utförd röjning en kvalitetshöjande åtgärd. Timmer av god kvalite´ kommer alltid att betinga högt värde. Beståndets kvalite´danas före 30-års ålder! Att inte röja är förödande!

TIPS: "Björken är granens moder". Spara upp till 3000 björkar/ha vid första röjningen.

Stamkvistning av tall bör göras vid två tillfällen. Välj ut de träd som förväntas stå kvar till slutavverkningen ca. 5-700/ha. Spara alltid minst 5 grenvarv , från toppen räknat. Stamkvista första gången när träddiametern är ca 8-10 cm. Kvista rotstocken som bör vara ca 5 meter.

TIPS: Ring Vadsbo Skog för verifiering av stamkvistningen. Verifieringen kommer att ha ett stort värde i framtiden.

Vill du ha hjälp med röjning? Kontakta Ulf, Peter, Kent, Tore eller Tommy på Vadsbo Skog!
Skogsbruksplaner och skogsvärdering ingår också i Vadsbo Skogs service.

 

img_divider