Vadsbo Skogs Virkesleveranser går till följande industrier:

  • Normaltimmer till Vida skogs sågverk.  
  • Barrmassaved till Bäckhammars Bruk AB  
  • Sågbar kubb till Tibro Såg  

Dessutom tillkommer industrier för leverans av: Byggplywood, Slipers, Lövtimmer, Tändsticksvirke, Stamblock, Rökved, Björkkubb m.m.

Vadsbo Skog samarbetar med:

  • Söne skogsbyrå (Specialitet: fastighetsekonomi, fastighetsförmedling, värdering, förhandling, skogsbruksplanering) 

img_divider