Som skogsägare säljer du på följande sätt: 

  • Rotpost  
  • Leveransrotköp  
  • Avverkningsuppdrag  
  • Leveransvirke  
  • Förvaltning  

Vill du veta skillnaden mellan de olika sätten? Kontakta Ulf, Kent, Peter, Tore eller Tommy på Vadsbo Skog! I alla av ovan nämnda fall, är Vadsbo Skog AB köpare eller uppdragstagare. Vadsbo Skog strävar efter att erbjuda skogsägare leveransmöjlighet på de i marknaden förekommande virkessortimenten, dessutom till ledande pris. Här får skogsägare alltid gratis rådgivning utan leveranstvång.

Det går att avverka skog på ett naturvänligt sätt. Vadsbo Skog värnar om flora och fauna. Som ett led i detta har alla entreprenörer "Grönt kort" och Vadsbo skog är dubbelcertifierat.

Vadsbo Skog använder dagens modernaste maskiner för avverkning. Olika stora maskiner för skog i olika åldrar. Samtliga skördare är utrustade med apteringsdator för att uppnå maximal värdeaptering. Till maskinerna används vegetabiliska smörjmedel och oljor.

img_divider